Produkcja folii stretch: jak zmniejszyć ślad węglowy?

zmniejszenie śladu węglowego

W wyniku rozporządzeń i dyrektyw uchwalonych przez Parlament Europejski i Radę każdy producent folii stretch, działający na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej, jest zobowiązany do redukcji swojego śladu węglowego. W jaki sposób może to zrobić?

Czym jest ślad węglowy?

Mianem śladu węglowego określa się całkowitą emisję gazów cieplarnianych podczas pełnego życia osoby, przedsiębiorstwa czy też danego produktu. Wyraża się go jako ekwiwalent dwutlenku węgla przypadającego na jednostkę funkcjonalną. Stanowi element śladu środowiskowego, zwanego także ekologicznym, określającego zapotrzebowanie człowieka na zasoby naturalne. Na ślad węglowy składają się:

zmniejszenie śladu węglowego

Do obliczania śladu węglowego stosowane są specjalistyczne kalkulatory. Dokładne określenie jego wartości, szczególnie w wypadku przedsiębiorstw i poszczególnych produktów, przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych i wspomaga dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Pozwala także zyskać zaufanie kontrahentów, poszerzyć zasięgi o nowe rynki i zwiększyć konkurencyjność firmy lub produktu.

Jak zmniejszyć ślad węglowy przy produkcji folii stretch?

W celu zmniejszenia śladu węglowego przy produkcji folii stretch wytwarzające ją firmy powinny przede wszystkim korzystać z odnawialnych źródeł energii – zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w celu zasilania użytkowanych przez nie obiektów. Skuteczne jest również korzystanie z energooszczędnych urządzeń, a także instalowanie filtrów oczyszczających na maszynach produkcyjnych. Sposobem na zmniejszenie śladu węglowego przy produkcji folii stretch jest ponadto wdrożenie rozwiązań zgodnych z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Wymaga to stworzenia zamkniętego cyklu procesów, w którym powstające odpady są wykorzystywane jako surowce w kolejnych etapach produkcji. Mowa o produkcji metodą bezodpadową, opierającej się na trzech filarach: ponownym zagospodarowaniu odpadów, przetworzeniu odpadów do regranulatu i wykorzystaniu regranulatu do produkcji folii.

Jak obieg zamknięty wpływa na środowisko?

Ponowne zagospodarowanie odpadów

Ponowne zagospodarowanie odpadów polega na zebraniu wszystkich powstałych w czasie produkcji folii stretch ścinków i połączenie ich ze zużytą folią odebraną z miejsc, w których jest użytkowana.

Przetworzenie odpadów do regranulatu

Zebrane odpady stanowią materiał bazowy, który zostaje następnie przetworzony do regranulatu, a więc surowca wykorzystywanego do produkcji nowoczesnych folii ekologicznych. Proces przetwórczy polega na dokładnym oczyszczeniu ścinków, ich wstępnym osuszeniu, a następnie zmieleniu w specjalnym młynie. Powstałe w ten sposób tworzywo po raz kolejny poddawane jest suszeniu w celu całkowitego wyeliminowania wilgoci, a następnie umieszczane w ekstruderze, gdzie ulega przetworzeniu do regranulatu.

Wykorzystanie regranulatu do produkcji folii

Powstały w ekstruderze regranulat wykorzystywany jest następnie do produkcji folii. W tym celu najpierw zostaje rozgrzany, a następnie równomiernie rozprowadzony na głowicy wytłaczarki, która, dzięki wbudowanym filtrom, nadaje tworzywu określony stopień elastyczności i wytrzymałości na rozdarcia oraz uszkodzenia mechaniczne innego typu. Po ostudzeniu tak spreparowanego rengranulatu powstaje gotowa do użytku folia stretch.

W zmniejszeniu śladu węglowego produkcji folii stretch niezwykle istotne jest również miejsce przetwarzania odpadów i wytwarzania granulatu. Celem jest ukrócenie procederu wytwarzania odpadów w jednym miejscu, a przetwarzania ich w zupełnie innym, odległym, czasami na drugim końcu kontynentu. Tylko w ten sposób proces ponownego wykorzystania surowców jest efektywny, ekonomiczny i rzeczywiście przekłada się na redukcję śladu węglowego.

Zmniejszenie śladu węglowego przy produkcji folii stretch pozwala ograniczyć negatywny wpływ tego procesu na środowisko naturalne, zadbać o planetę i dobrostan wszystkich żyjących na niej organizmów. W wypadku rezygnacji z przewożenia surowca z miejsca na miejsce w celu jego ponownego przetworzenia firma może również zredukować koszty operacyjne, co przekłada się na obniżenie cen produktów. Rozwiązania prowadzące do obniżenia śladu węglowego są więc korzystne nie tylko dla środowiska, lecz także dla producentów folii stretch i ich klientów.

Przeczytaj także: