Produkcja bezodpadowa w CAST – jak to robimy?

bezodpadowa produkcja folii stretch

Folia pełni niezwykle istotną rolę zarówno w logistyce, jak i w rolnictwie. Jest powszechnie wykorzystywana do pakowania towarów w hurtowniach, sklepach i zakładach produkcyjnych. Służy ponadto do owijania bel z zielonką w celu produkcji sianokiszonki. Folie przemysłowe i rolnicze znacząco wpływają na wysokość ogólnego zużycia plastiku na całym świecie. Producenci tego materiału są więc zobowiązani do zmniejszenia negatywnego wpływu ich produktu na środowisko naturalne. Firma CAST zaimplementowała w tym celu metodę zwaną produkcją bezodpadową. Na czym ona polega?

bezodpadowa produkcja folii stretch

Produkcja bezodpadowa w CAST

Firma CAST dba o środowisko naturalne, produkując swoje wyroby metodą bezodpadową. Umożliwia to wdrożenie regranulowania, które pozwala na całkowity recykling powstałych podczas wytwarzania folii ścinków. Produkcja bezodpadowa w CAST opiera się na sprawnym wykonaniu następujących po sobie procesów przetwórczych.

Produkcja folii

Produkowana przez firmę CAST folia wytwarzana jest z granulatu polietylenu. Surowiec ten ulega przetworzeniu w maszynie zwanej ekstruderem. Granulat jest podgrzewany do momentu uzyskania przez niego postaci płynnej i oczyszczany ze znajdujących się w nim niepożądanych elementów. Następnie jest rozprowadzany na chłodzony, szybko obracający się walec. W ten sposób powstaje specjalistyczna folia, zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo owijanych nią ładunków. W produkcji wykorzystywany jest także płyn antystatyczny, który ogranicza przenoszenie ładunków elektrostatycznych i zapobiega osadzaniu się drobinek kurzu na powierzchni folii.

Dowiedz się więcej o produkcji folii

Zagospodarowanie powstałych w czasie produkcji ścinków

W czasie produkcji folii powstają odpady – ścinki. Zgodnie z zasadami produkcji bezodpadowej zostają one zebrane w celu ich ponownego przetworzenia. Stanowią materiał bazowy  dla surowca wykorzystywanego w produkcji folii ekologicznych. Im lepszej jakości ścinki, tym lepsze będą parametry powstałego na ich bazie produktu.

Przetworzenie ścinków w regranulat

Zebrane ścinki poddawane są przetworzeniu do surowca zwanego regranulatem. Proces ten rozpoczyna się od ich oczyszczenia, a następnie osuszenia i zmielenia w specjalnym młynie. Rozdrobnione ścinki ponownie poddawane są suszeniu, które pozwala ostatecznie wyeliminować pozostałą w tworzywie wilgoć, mogącą negatywnie wpłynąć na proces recyklingu. Następnie tworzywo trafia do ekstrudera, w którym powstaje regranulat, przybierający formę granulek lub nitek. Może on występować w różnych kształtach i kolorach. Wpływ na specyfikację regranulatu ma przede wszystkim materiał pierwotny, z którego został on pozyskany. W porównaniu z oryginalną substancją ma on z reguły odrobinę gorsze parametry wytrzymałościowe i cechuje się mniejszą lepkością. Nie oznacza to jednak, że traci na funkcjonalności.

Produkcja folii z wykorzystaniem regranulatu

W procesie produkcji folii regranulat zostaje najpierw rozgrzany, a następnie równomiernie rozprowadzony na głowicy wytłaczarki. Maszyna ta wyposażona jest w odpowiednie filtry, dzięki którym tworzywu można nadać wymagane właściwości, między innymi określony stopień elastyczności, wytrzymałość na rozdarcia i uszkodzenia mechaniczne innego typu. Po ostudzeniu rozprowadzonego wcześniej w wytłaczarce regranulatu powstaje gotowa do użytku folia, posiadająca tylko delikatnie zmienione względem oryginalnej folii parametry. Firma CAST zapewnia, że otrzymany w ten sposób produkt posiada wszelkie istotne z punktu widzenia użytkownika cechy:

Wykonana z regranulatu folia jest przyjazna środowisku. Posiada również cenę niższą niż oryginalny produkt.

folia przyjazna środowisku

Co wyróżnia bezodpadową produkcję w CAST?

Dzięki bezodpadowej produkcji firma CAST ponownie przetwarza odpady poprodukcyjne, zbierając i poddając dalszej obróbce powstałe w trakcie wytwarzania folii ścinki. Pozwala to na znaczną oszczędność materiałów, a w efekcie także kosztów operacyjnych firmy. Przekłada się to na obniżenie ceny końcowego produktu, co jest niewątpliwie korzystne z punktu widzenia nabywców – przedsiębiorców oraz rolników. Dzięki ponownemu zagospodarowaniu odpadów znacząco obniżany jest negatywny wpływ na planetę. Powstałe z wykorzystaniem bezodpadowych metod produkcji ekologiczne folie stretch są więc doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców (folia PCR EKO) oraz rolników (folia E-TRAX), którzy chcą zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej i dodatkowo zadbać o stan środowiska naturalnego.

 

Przeczytaj także: