Jak przebiega regranulowanie folii stretch?

regranulat folii cast

Rynek folii stretch ma duży udział w światowej produkcji plastiku. W związku z tym przed producentami tego materiału stawiane są wymagania mające na celu zmniejszenie negatywnego impaktu środowiskowego prowadzonej przez nich działalności. Postuluje się rozwój produkcji bezodpadowej, polegającej na odzyskiwaniu, przetwarzaniu i ponownym wykorzystywaniu surowców. Rozwiązaniem jest regranulowanie folii stretch.

regranulat folii cast

Na czym polega proces regranulacji?

Proces regranulacji stanowi odpowiedź na ekologiczne oczekiwania stawiane przed producentami folii stretch. Umożliwia on produkcję bezodpadową i polega na recyklingu tworzyw sztucznych wykorzystywanych do wytwarzania folii przemysłowych. Dzięki regranulacji wszystkie powstałe w trakcie produkcji folii stretch ścinki mogą zostać ponownie zagospodarowane. Pozwala to zmniejszyć koszty operacyjne firmy, a także zaoszczędzić surowce i materiały, co przekłada się na ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Wykorzystanie regranulatu umożliwia znaczącą redukcję ilości generowanych w procesie produkcyjnym odpadów i tym samym zmniejszenie ilości składowanych na wysypiskach tworzyw zanieczyszczających planetę.

Przebieg procesu regranulacji

Klasyczna folia stretch marki CAST wytwarzana jest z granulatu polimeru polietylenu. Tworzywo to ulega przetworzeniu w ekstruderze. Maszyna podgrzewa granulat do momentu uzyskania przez niego stanu ciekłego i oczyszcza go z niepożądanych elementów. Polimer polietylenu w formie płynnej rozprowadzany jest następnie na głowicy wytłaczarki. W ten sposób powstaje wysokiej jakości folia stretch zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo owijanych nią ładunków. W procesie produkcji powstają jednak ścinki i to właśnie one stanowią centralny element w procesie regranulacji, który umożliwia wytwarzanie folii metodą bezodpadową, opierającą się na sprawnym wykonaniu następujących po sobie procesów przetwórczych.

Zagospodarowanie odpadów w postaci ścinków i zużytej folii stretch

Proces regranulacji rozpoczyna się od ponownego zagospodarowania odpadów produkcyjnych w postaci ścinków oraz zużytej folii stretch, która odbierana jest z magazynów, centrów dystrybucji oraz innych podmiotów gospodarczych. Odpady te zostają zebrane w celu ich ponownego przetworzenia. Stanowią materiał bazowy dla surowca wykorzystywanego w dalszej produkcji ekologicznych folii stretch. Im lepszej jakości ścinki, tym lepsze parametry powstałego na ich bazie produktu.

Przetworzenie ścinków i zużytej folii stretch w regranulat

Zebrane ścinki i zużyta folia stretch poddawane są przetworzeniu do materiału zwanego regranulatem. Proces ten przebiega w kilku etapach.

  1. Oczyszczenie ścinków i zużytej folii stretch.
  2. Osuszenie i zmielenie ścinków i zużytej folii stretch w specjalnym młynie.
  3. Ponowne osuszenie rozdrobnionej folii stretch, dążące do całkowitego wyeliminowania pozostałej w tworzywie wilgoci, która może negatywnie wpłynąć na procesy przetwarzania.
  4. Umieszczenie rozdrobnionej folii stretch w ekstruderze – maszynie produkującej regranulat, przybierający formę granulek lub nitek.

Regranulat może występować w różnych kształtach i kolorach. Wpływ na jego specyfikację ma przede wszystkim materiał pierwotny, z którego został pozyskany. Regranulat posiada z reguły odrobinę gorsze parametry od oryginalnego surowca i cechuje się mniejszą lepkością, nie traci przez to jednak na funkcjonalności.

pakowanie folią z regranulatem

Produkcja folii stretch z wykorzystaniem regranulatu

W celu wyprodukowania folii stretch z regranulatu, musi on zostać rozgrzany, a następnie równomiernie rozprowadzony na głowicy wytłaczarki. Maszyna ta posiada filtry umożliwiające nadanie tworzywu wymaganych właściwości. Regulacji podlega stopień elastyczności oraz wytrzymałość na rozdarcia i uszkodzenia mechaniczne innego typu. Po ostudzeniu rozprowadzonego wcześniej na głowicy wytłaczarki regranulatu powstaje gotowa do użytku folia stretch. Otrzymany w ten sposób produkt różni się nieznacznie od folii oryginalnej. Wciąż posiada wszystkie istotne dla użytkownika cechy. Folia stretch powstała z wykorzystaniem regranulatu jest bowiem niezwykle elastyczna, trwała, wytrzymała, odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników atmosferycznych. Charakteryzuje się także wspaniałą przyczepnością i hydrofobowością. Folia z regranulatu jest ponadto przyjazna dla środowiska naturalnego i posiada niższą niż produkt bazowy cenę.

W katalogu firmy CAST znajdują się wysokiej jakości ekologiczne folie powstałe z regranulatu. Folia stretch PCR EKO doskonale chroni owinięte obiekty przed zniszczeniem, zabrudzeniem, wilgocią oraz niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Może być dzięki temu z powodzeniem używana w wielu dziedzinach przemysłu.

Przeczytaj także: