Jak obieg zamknięty zasobów wpływa na środowisko?

wpływ obiegu zamkniętego na środowisko

Gospodarka obiegu zamkniętego, znana także jako gospodarka cyrkularna (ang. circular economy), to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystywania zasobów i ograniczania negatywnego oddziaływania wytwarzanych produktów na środowisko naturalne. Dąży do minimalizacji zużycia surowców i powstawania odpadów. Głównym celem obiegu zamkniętego jest zmniejszenie emisji i poziomu wykorzystania energii poprzez stworzenie cyklu procesów, w którym powstające odpady wykorzystywane są jako surowce w kolejnych etapach produkcji.

Na czym polega obieg zamknięty?

Obieg zamknięty zakłada pozostawanie materiałów i produktów w gospodarce tak długo, jak to tylko możliwe. Zasady tej koncepcji należy stosować na każdym etapie życia produktu, a więc od projektu do momentu, w którym staje się on odpadem. Wdrożenie obiegu zamkniętego w firmie wymaga stworzenia zamkniętego cyklu procesów, w którym powstające odpady są następnie wykorzystywane jako surowce. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i produkcją folii stretch oznacza to ponowne zagospodarowanie ścinków i innych odpadów, przetworzenie ich w regranulat, a następnie wykorzystanie tego regranulatu do produkcji nowej folii stretch.

wpływ obiegu zamkniętego na środowisko

Ponowne zagospodarowanie odpadów

Obieg zamknięty w produkcji folii stretch zakłada zebranie wszystkich powstałych ścinków i połączenie ich ze zużytą folią odebraną z miejsc, w których jest użytkowana, a więc magazynów i centrów dystrybucji. Zgromadzone w tej sposób odpady stanowią materiał bazowy dla surowca, z którego powstaje ekologiczna folia stretch.

Przetworzenie odpadów w regranulat

Dalszy etap realizacji założeń obiegu zamkniętego przez producentów folii stretch polega na oczyszczeniu zebranych wcześniej odpadów, osuszeniu ich i zmieleniu w specjalnym młynie. Tak powstałe tworzywo zostaje ponownie osuszone, by całkowicie eliminować pozostałą w nim wilgoć, a następnie umieszczone w ekstruderze, gdzie ulega przetworzeniu w regranulat. Może on przybierać formę granulek lub nitek i występować w różnych kolorach.

Wykorzystanie regranulatu do produkcji folii

Ostatni etap realizacji założeń obiegu zamkniętego w produkcji folii stretch zakłada rozgrzanie przygotowanego regranulatu i rozprowadzenie go na głowicy wytłaczarki. Maszyna ta, wyposażona w specjalistyczne filtry, nadaje tworzywu określony stopień elastyczności i wytrzymałości na rozdarcia oraz uszkodzenia mechaniczne innego typu. W następstwie ostudzenia rozprowadzonego w wytłaczarce regranulatu powstaje gotowa do użytku folia stretch, której parametry tylko nieznacznie różnią się od parametrów wykorzystanych do jej produkcji ścinków.

Wpływ obiegu zamkniętego na środowisko

Obieg zamknięty postuluje przedłużenie żywotności produktów oraz ponowne wykorzystanie materiałów, co pozwala odciążyć środowisko naturalne. Dzięki wdrożeniu tej koncepcji w firmie możliwe są minimalizacja zużycia surowców, obniżenie ilości produkowanych odpadów, zmniejszenie poziomu wykorzystania energii oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych o nawet 2%–4% rocznie, które przedkładają się na zmniejszenie śladu węglowego przedsiębiorstwa. Obieg zamknięty przyczynia się do poprawy jakości gleb i wód, a także sprzyja polepszeniu walorów krajobrazowych, ograniczając ich degradację. Koncepcja ta ma także wpływ na poprawę jakości życia człowieka. Dzięki ponownemu wykorzystaniu zasobów i ograniczeniu produkcji odpadów możliwa jest bowiem redukcja zachorowań na niektóre choroby cywilizacyjne, takie jak niewydolność dróg oddechowych oraz różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne i psychiczne.

Dlaczego warto wielokrotnie wykorzystywać zasoby i surowce?

Wielokrotne wykorzystanie zasobów i surowców przynosi korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, lecz także dla wdrażającej koncepcję obiegu zamkniętego firmy. Pozwala bowiem:

Wielokrotne wykorzystanie zasobów i surowców generuje także duże oszczędności dla przedsiębiorstwa. Pozwala obniżać koszty produkcji i zwiększać przychody z nowych obszarów działalności, co sprzyja dalszemu rozwojowi gospodarczemu, niezależnemu od konsumpcji ograniczonych zasobów. Dzięki wdrożeniu założeń gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie stwarzane są nowe miejsca pracy w obszarach napraw, recyklingu i biogospodarki. Można również zaobserwować pobudzenie rozwoju nowych technologii i wzrost innowacji zarówno produktów, jak i procesów produkcyjnych.

Dowiedz się więcej o naszych eko działaniach

Przeczytaj także: