Folia stretch a rejestr BDO – najważniejsze informacje

folia stretch bdo

Od 24 stycznia 2018 roku działa elektroniczny rejestr BDO, wpisowi do którego podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami. Rejestr ten został uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska, a jego zarządzaniem zajmują się marszałkowie województw.

folia stretch bdo

Rejestr BDO – co to jest?

Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Pozwala on gromadzić informacje o odpadach i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych oraz sprawozdawczych. Rejestr BDO prowadzony jest przez marszałków województw. Wpisy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wykonywane są z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy. Rejestr BDO umożliwia:

Organy inspekcji ochrony środowiska mają zapewniony stały dostęp do BDO, dzięki czemu mogą na bieżąco kontrolować ewidencję odpadów. Przyczynia się to do eliminowania niewłaściwego sposobu ewidencjonowania oraz nielegalnego przekazywania śmieci.

Kto podlega rejestrowi BDO?

Rejestrowi BDO podlegają podmioty:

Czy folia stretch podlega rejestrowi BDO?

Folia stretch zaliczana jest do opakowań transportowych i jako takie podlega rejestrowi BDO. Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo, które w jakikolwiek sposób wykorzystuje tego typu folię, jest zobowiązane do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w tym rejestrze. Obowiązek ten dotyczy zarówno dużych firm, jak i jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak firma wytwarza nie więcej niż 500 kilogramów odpadów z tworzyw sztucznych rocznie, według obowiązujących przepisów może uzyskać zwolnienie z wymogu prowadzenia ewidencji.

folia stretch a rejestr bdo

Kategorie klasyfikacji folii stretch w rejestrze BDO

Do folii stretch w rejestrze BDO przypisano kod odpadu 15 01 02, co nadaje jej status opakowania z tworzyw sztucznych. Szczegółowe kategorie klasyfikacji to:

Gdzie szukać informacji dotyczących BDO?

Szczegółowe informacje dotyczące BDO dostępne są na stronie www.bdo.mos.gov.pl. Użytkownicy mogą skorzystać z zamieszczonych w witrynie instrukcji krok po kroku, a także uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W celu rozwiania ewentualnych wątpliwości zachęcani są do skontaktowania się z pomocą techniczną systemu BDO za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą telefoniczną. Dodatkowe informacje na temat BDO można również uzyskać we właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności Urzędzie Marszałkowskim.

Jak sprawdzić, czy dana firma podlega obowiązkowi rejestracji BDO?

W celu sprawdzenia, czy dana firma podlega rejestracji BDO, przedsiębiorca może wypełnić interaktywny formularz udostępniony na oficjalnej stronie.

Przeczytaj także: