Czy folia stretch może być przyjazna dla środowiska? Ekologiczne pakowanie

stretch przyjazny środowisku

Postępujące zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na naszą planetę. Stąd też konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian, które zapobiegną dalszej degradacji środowiska. Kluczowe jest innowacyjne spojrzenie na plastik, który jest wykorzystywany na masową skalę, dotyczy to również folii stretch. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań z jednej strony pozwoli ograniczyć produkcję, z drugiej zaś przyczynia się do możliwości ponownego wykorzystania już wyprodukowanej folii.

stretch przyjazny środowisku

Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w produkcji folii stretch – jak zminimalizować wpływ na środowisko?

Przetwarzanie i ponowne wykorzystanie folii stretch pomaga zminimalizować jej wpływ na środowisko. Każdego roku na całym świecie produkowana jest niewyobrażalna ilość odpadów. Takie postępowanie skłania do refleksji, w szczególności w obliczu postępujących zmian klimatycznych. Konieczne jest zatem zastosowanie bardziej ekologicznych zamienników bądź alternatyw. Folia stretch jest wykorzystywana na masową skalę, wszędzie tam, gdzie znajduje swoje zastosowanie. Jako producent folii czujemy odpowiedzialność za jej wpływ na ekosystem i wprowadzamy rozwiązania, mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Na czym polega zamknięty obieg folii stretch?

Jeszcze do niedawna światem rządziła zasada: wyprodukować, użyć, wyrzucić. Obecnie niezwykle ważną kwestią jest ochrona klimatu, środowiska oraz zasobów. Gospodarka polegająca na zamkniętym obiegu przekłada się na korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Obieg zamknięty materiału, czyli folii stretch, polega na jej wyprodukowaniu, użyciu, poddaniu recyklingu i ponownym użyciu.

zamknięty obieg folii stretch eko

Zużyta folia jest odbierana z miejsc, gdzie jest ona użytkowana, np. magazyny czy centra dystrybucji. Następnie jest przetwarzana w procesie regranulacji. W efekcie powstaje folia gotowa do ponownego użytku. Takie działanie pozytywnie wpływa na naszą planetę i zwiększa świadomość proekologiczną.

Jak pozyskuje się regranulat?

Regranulat to tworzywo wcześniej przetworzone w procesie recyklingu i poddane granulacji, dzięki czemu materiał może być ponownie wykorzystany do produkcji różnych artykułów. W zależności od surowca bazowego, z którego powstaje, wyróżnia się kilka typów granulatu. Do najpopularniejszych należą: HDPE, PP oraz LDPE.

Regranulat powstaje w procesie recyklingu tworzyw sztucznych, w tym także folii stretch. W początkowej fazie wszystkie odpady są poddawane dokładnej segregacji. Następnie są starannie myte, aby móc precyzyjnie je oczyścić. W dalszym etapie są suszone i rozdrabniane. Kluczowym czynnikiem jest zminimalizowanie ryzyka przedostania się wilgoci, ponieważ może to zakłócić lub nawet uniemożliwić cały proces recyklingu. Zmielone i wysuszone odpady trafiają do wytłaczarki, czyli maszyny, dzięki której regranulat ma identyczny skład chemiczny, jak materiał pierwotnie użyty do produkcji. Mowa tutaj m.in. o stopniu elastyczności czy wytrzymałości na czynniki zewnętrzne. Ważną cechą regranulatu jest możliwość barwienia, dzięki czemu może występować w wielu kolorach. Taki efekt uzyskuje się przy zastosowaniu specjalnych sit. W zależności od potrzeb tworzywo może być użyte bezpośrednio do wtryskiwania bądź wytłaczania. Może być również wzbogacone dodatkowymi składnikami.

Czym cechuje się folia wykonana z takiego regranulatu?

Folia stretch PCR EKO może w 100% zostać poddana recyklingowi, co ma korzystny wpływ na środowisko. Zmniejszenie produkcji i zastąpienie jej przetwarzaniem znacząco zmniejsza zanieczyszczenie naszej planety plastikiem. Wpływa to na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, które są odpowiedzialne za negatywne zmiany klimatyczne. Zamknięty obieg surowców pozwala nie tylko spełnić oczekiwania społeczeństwa, ale przede wszystkim zadbać o środowisko oraz zaoszczędzić środki finansowe. Ekologiczna folia stretch jest tak samo skuteczna, jak standardowa. Ma zbliżone parametry, dzięki czemu w niczym nie odbiega od zwykłej folii. Obieg zamknięty i recykling wspierają rozwój projektów proekologicznych, ponadto sprzyjają zastosowaniu innowacyjnych metod pakowania.

Dzięki swym licznym zaletom folia stretch jest powszechnie stosowana do zabezpieczenia przesyłek, towarów czy ładunków. Dzięki możliwości przetworzenia nabiera również ekologicznych właściwości, dzięki czemu przy jej odpowiednim gospodarowaniu może być przyjazna dla środowiska.

Sprawdź, w jaki sposób dbamy o naszą planetę

Przeczytaj także: