Co zrobić z zużytą folią stretch? Sprawdź kod odpadu

zużyta folia stretch

Folia stretch jest powszechnie wykorzystywana do pakowania oraz zabezpieczania towarów. Dzięki swej lekkości i elastyczności z łatwością dostosowuje się do każdego kształtu, szczelnie zabezpieczając przed wilgocią czy kurzem. Jej uniwersalność oraz prostota w korzystaniu sprawiają, że jest chętnie wykorzystywana jako forma ochrony. Sporą zaletą jest także możliwość recyklingu.

Kiedy należy ewidencjować śmieci?

Ewidencja śmieci musi być prowadzona przez każdy podmiot, który wytwarza bądź gospodaruje odpadami. Prowadzi się ją wyłącznie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, w skrócie BDO. Konieczna jest zatem rejestracja w BDO i utworzenie indywidualnego konta przedsiębiorcy, bez tego nie będzie możliwy obrót odpadami w 2023 roku. Z końcem 2020 roku ustała możliwość ewidencjonowania śmieci w formie papierowej, a zastąpiła ją elektroniczna. Takie działanie ma na celu uszczelnić gospodarkę odpadami, a także pomóc w walce z szarą strefą, np. dzikie wysypiska. Ewidencja odpadów musi być prowadzona na bieżąco na podstawie katalogu odpadów, który został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 roku. Innymi słowy, konieczna jest osobna ewidencja poszczególnych odpadów. Ich rodzajów może być kilkaset, jednak w systemie BDO można wybrać te, które będą podlegać zaewidencjonowaniu.

zużyta folia stretch

Na czym polega ta klasyfikacja?

Wszystkie odpady, jeszcze zanim zostaną odebrane z miejsca, w którym zostały wytworzone, muszą zostać zaklasyfikowane do odpowiedniej grupy. Jest to konieczne, aby gospodarka odpadami była uporządkowana, a ich utylizacja bezpieczna. Odpowiedzialność za prawidłowe przypisanie kodu spoczywa na wytwórcy odpadów. Każdy odpad musi być zakwalifikowany do konkretnej grupy, podgrupy oraz rodzaju. Ważne jest tutaj źródło powstania odpadu, jego właściwości (które stanowią, czy jest on niebezpieczny), a także jego składniki.

Kod odpadu to sześciocyfrowy numer, który powstał na podstawie określonego schematu:

Podstawą klasyfikacji jest katalog odpadów, który składa się z 20 grup (od 01 do 20).

Do firm, zajmujących się gospodarowaniem pozostałości z opakowań, przypisana jest grupa „15”. Folia stretch to tworzywo sztuczne, które stanowi jeden z głównych materiałów zabezpieczających towar. Jej kod to 15 01 02 – zarówno te, jak i inne odpady muszą znaleźć się w systemie BDO.

Dlaczego konieczne jest odpowiednie segregowanie zużytej folii stretch?

Ochrona środowiska jest niezwykle istotną kwestią, w szczególności zważając na postępujące zmiany klimatyczne. Możliwość recyklingu i ponownego wykorzystania danego surowca jest bardzo ważna. Folia stretch jest jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów w celu zabezpieczania, jednocześnie stanowi jeden z głównych elementów zużycia plastiku na świecie. Stąd też duże są oczekiwania wobec producentów, aby nastąpił wzrost oraz rozwój produkcji biodegradowalnych folii, a także przetwarzanie i ponowne wykorzystanie. Odpowiedzią na to jest recykling, podczas którego wytwarzany jest regranulat.

Poznaj ofertę folii stretch CAST

Jak przebiega proces recyklingu?

Zużyta folia jest odbierana z docelowego miejsca. W pierwszej kolejności odpady są starannie czyszczone i suszone. Następnie zostają zmielone. Kluczowe jest zniwelowanie możliwości przedostania się wilgoci, ponieważ będzie ona negatywnie oddziaływać na cały proces. Wysuszone i zmielone elementy są umieszczane w maszynie, która została wyposażona w odpowiednie filtry. To właśnie one nadają zamierzonych właściwości. Mowa tutaj m.in. o stopniu elastyczności czy wytrzymałości na uszkodzenia. Regranulat jest rozgrzewany, a płynny polietylen jest równomiernie rozprowadzany na głowicy wytłaczarki. Po ostudzeniu folia PCR EKO, z nieco zmienionymi parametrami, jest gotowa do użytku.

Zamknięty obieg surowców nie tylko pozwala zadbać o środowisko, ale także zaoszczędzić środki finansowe. Takie zastosowanie znacząco zmniejsza także zanieczyszczenia naszej planety plastikiem, co jest niezwykle ważne w czasach zwiększającej się świadomości proekologicznej.

CAST - zamknięty obieg folii

Przeczytaj także: