6 parametrów, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze folii stretch

wykres parametrów folii przemysłowych mobilne

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów folii stretch. Różnią się one posiadanymi właściwościami oraz wynikającym z nich zastosowaniem. By mieć pewność, że zakupiona folia stretch spełnia stawiane przed nią wymagania, przy jej wyborze warto zwrócić uwagę na sześć podstawowych parametrów – innowacyjność, rozciągliwość, koszt owinięcia palety, generowane odpady, grubość oraz łatwość aplikacji.

Innowacyjność

Innowacyjność w wypadku folii stretch oznacza liczbę i rodzaj zastosowanych do jej produkcji nowoczesnych rozwiązań oraz zaawansowanych technologicznie materiałów. W ofercie firmy CAST największą innowacyjnością cechuje się folia METALINE, będąca folią prestretch, wyposażoną w specjalną, podwójnie wzmocnioną krawędź, która zapewnia odporność na zerwanie. Dzięki zastosowanym przy jej produkcji rozwiązaniom jest ona niezwykle wytrzymała, nie wymaga silnego rozciągania i dostosowuje się do kształtu ładunku, czym zapewnia odpowiednie zabezpieczenie owiniętego towaru. Innowacyjność produktu sprawia także, że znacznie redukowane są zarówno wysiłek, jak i czas potrzebne na owinięcie palety.

parametry metaline

Rozciągliwość

Rozciągliwość folii stretch decyduje o tym, jaka jej ilość musi zostać wykorzystana do owinięcia danego towaru. W wypadku folii produkowanych przez firmę CAST największa rozciągliwość charakteryzuje folię POWER. Maszyny do owijania mogą ją rozciągnąć nawet o 350%. Oznacza to, że za każdy metr zakupionej folii klient otrzymuje tak naprawdę aż 4,5 metra. Duża rozciągliwość przekłada się więc na oszczędność dla użytkownika. Należy jednak pamiętać, że do maksymalnego wykorzystania tej cechy folii stretch konieczne jest wykorzystanie wysokiej klasy owijarki wyposażonej w moduł rozciągający.

parametry power

Koszt owinięcia palety

Na koszt owinięcia palety wpływ mają takie czynniki, jak między innymi rozciągliwość i grubość folii, konieczność zastosowania do jej aplikacji zaawansowanych technologicznie narzędzi, a także jej cena, która zależy z kolei od kosztu wykorzystanych surowców, przebiegu procesu produkcji oraz poziomu innowacyjności produktowej. W wypadku folii znajdujących się w ofercie firmy CAST koszt owinięcia palety jest najniższy przy wykorzystaniu modeli STANDARD oraz PCR EKO.

Generowane odpady

W wypadku folii stretch odpady generowane są zarówno w procesie ich produkcji, jak i użytkowania. Stanowią one duży procent wszystkich odpadów z tworzywa sztucznego i wpływają negatywnie na stan środowiska naturalnego. Z tego powodu przed zakupem folii stretch warto zwrócić uwagę na ilość generowanych przez nie zanieczyszczeń i wybrać model, który pozwala na ich ograniczenie. Firma CAST dokłada wszelkich starań, by produkowane przez nią folie nie stanowiły obciążenia dla środowiska naturalnego. Folie CAST podlegają recyklingowi – oznacza to, że zarówno powstałe w ich produkcji ścinki, jak i już zużyta folia, są zbierane i przetwarzane do tak zwanego regranulatu, czyli surowca, z którego następnie ponownie wytwarzana jest folia stretch.

Grubość

Wybór grubości folii stretch zależy przede wszystkim od jej zastosowania. Do owijania palet wykorzystywana jest zazwyczaj folia grubsza, z kolei do pakowania paczek o mniejszym gabarycie stosuje się z reguły folię cieńszą. Warto przy tym zauważyć, że cienka folia, która mimo to cechuje się wysoką odpornością na rozerwania i innego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, jest bardziej oszczędna w użyciu. Jej zastosowanie pozwala więc znacznie obniżyć koszty pakowania towaru. Najcieńszą folią w ofercie firmy CAST jest folia METALINE. Największa grubość charakteryzuje z kolei folię STANDARD.

Łatwość aplikacji

Istotną cechą folii stretch jest łatwość jej aplikacji. Przekłada się ona bowiem na oszczędność czasu i zmniejsza ryzyko niewłaściwego owinięcia palety lub paczki, co wpływa na bezpieczeństwo towarów, a także ogranicza ilość zmarnowanej folii, przyczyniając się do oszczędności dla klienta. W ofercie firmy CAST największą łatwością aplikacji cechują się folie STANDARD, FORCE i PCR EKO.

Wszystkie opisane parametry folii stretch zostały ocenione przez ich producenta, firmę CAST, w sześciostopniowej skali – od 1 do 6 – w której 1 oznacza najmniejsze natężenie opisywanej cechy, a 6 największe. Wyniki oceny udostępniono do wglądu klienta:

wykres parametrów folii przemysłowych mobilne

Przeczytaj także: