3 wskazówki, jak prowadzić logistykę magazynową w duchu zero waste

magazyn z przesyłkami

Zero waste oznacza zero odpadów. Pojęcie to odnosi się również do marnotrawienia czy niszczenia. To nie tylko filozofia życia, ale także sposób codziennego postępowania, którego ideą jest minimalizacja generowania odpadów. Zero waste to również ochrona zasobów, odbywająca się poprzez odpowiednią produkcję, konsumpcję oraz recykling.

magazyn z przesyłkami

Jakie działania wprowadzić w hali magazynowej, aby cała logistyka była w duchu zero waste?

Zero waste oraz sposób postępowania, jakie niesie ze sobą ta filozofia, coraz bardziej przenika do świadomości społeczeństwa. Natychmiastowe wyeliminowanie wszystkich odpadów jest niemożliwe, dlatego też należy potraktować to jako proces, który polega na dążeniu do doskonałości. Warto rozpocząć od małych kroków, które z czasem przyniosą pozytywne zmiany na szeroką skalę.

W halach magazynowych można wprowadzić 3 kluczowe działania logistyczne:

Odpowiednie segregowanie odpadów

Niezależnie od charakteru świadczonych usług czy prowadzonej działalności, każda firma generuje odpady, które muszą być w odpowiedni sposób segregowane i utylizowane. Zobowiązanie to jest uregulowane prawnie, poprzez liczne przepisy – zarówno krajowe, jak i unijne. Prawidłowo wdrożone rozwiązania z zakresu odpowiedniej segregacji śmieci w danym przedsiębiorstwie, nie tylko pozwolą na racjonalną gospodarkę odpadami, ale także przełożą się na sytuację finansową. To również konkurencyjność oraz pozytywny wizerunek i odbiór u klientów czy partnerów biznesowych. Ważne jest, aby wprowadzić kilka zasad, które usprawnią proces segregacji. Jedną z najważniejszych jest przeszkolenie pracowników. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na wdrożenie optymalnych rozwiązań, związanych z racjonalną gospodarką odpadami. Kolejną kluczową zasadą jest odpowiednie rozstawienie i oznakowanie koszy, pojemników czy kontenerów na śmieci. Trzecim aspektem jest zastosowanie urządzeń, które zmniejszą objętość gromadzonych odpadów, co również przełoży się na ograniczenie liczby transportów nagromadzonych śmieci do miejsca ich utylizacji.

paczki w folii stretch na magazynie

Efektywne zużywanie folii stretch

Folia stretch jest skutecznym i jednocześnie najbardziej ekonomicznym sposobem zabezpieczania przesyłek, paczek czy ładunków. Doskonale chroni i stabilizuje zawartość, dlatego też jest szeroko wykorzystywana w wielu branżach, zwłaszcza przemysłowej, produkcyjnej czy budowlanej. Jedną z głównych przyczyn używania za dużej ilości folii stretch jest jej niewłaściwy dobór. Zły wybór oznacza ryzyko przetarcia lub przebicia podczas transportu bądź będzie generował dodatkowe koszty. Zdarza się również, że folia nie jest odpowiednio dostosowana do wymagań ładunku.

Najważniejszą kwestią jest ograniczenie zużycia materiału poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju folii, uwzględniając optymalne zabezpieczenie ładunku. Warto zatem sięgać po materiały, które gwarantują mniejsze zużycie. W tym przypadku swoje zastosowanie znajduje folia prestretch METALINE. To niezwykle wytrzymały materiał, który nie wymaga silnego rozciągania i świetnie dostosowuje się do kształtu towaru, zapewniając prawidłowe zabezpieczenie. METALINE to cienka folia, która pozwala na spore oszczędności, łatwość użytkowania oraz bezpieczeństwo i stabilizację ochranianego ładunku. Co ważne, materiał posiada dodatek antystatyczny, który polepsza przyczepność i eliminuje możliwość gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Jest to w pełni bezpieczna dla zdrowia i środowiska folia zabezpieczająca.

Sprawne i przemyślane pakowanie transportu

Obecnie zmiany klimatyczne stanowią jeden z najważniejszych problemów środowiskowych. Stąd też m.in. przedstawiciele przemysłu podejmują różne inicjatywy, które zmierzają do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Sprawny i przemyślany sposób pakowania załadunku do transportu również pozwoli zmniejszyć ślad węglowy. Odpowiedni sposób zabezpieczania pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, które jest związane z produkcją, transportem oraz utylizacją odpadów. Jak najmniejsze zużycie folii pozwoli ograniczyć produkcję tworzyw sztucznych i pozytywnie wpłynie na klimat. Podstawowym parametrem każdej folii stretch jest grubość. Warto wybierać cieńszy materiał, który równie dobrze zabezpieczy towar przy jednoczesnym mniejszym zużyciu. Tutaj także swoje zastosowanie ma folia METALINE, która jest kilkukrotnie cieńsza, dzięki czemu jest oszczędniejsza w użyciu, ponadto obniża koszty zabezpieczenia ładunku. Dodatkowym aspektem jest wybór ergonomicznego urządzenia, które znacząco usprawni proces pakowania towarów do transportu.

Wprowadzenie z pozoru prostych i niewielkich zmian, znacząco przyczynia się do ochrony środowiska. Warto zatem zastanowić się, jakie rozwiązania pozwolą ograniczyć negatywny wpływ na klimat i wdrożyć je na hali magazynowej.

Przeczytaj także: