Kontroler jakości
Dołącz do  najlepszych

miejsce pracy:
ul. Długa 22
58-160 Świebodzice

Kontroler jakości

Umowa o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Zwrot kosztów dojazdu

Świadczenie bożonarodzeniowe

Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i kompetencji

Karta medyczna

Dofinansowanie do posiłków

Merytoryczne wsparcie w procesie adaptacji

Karta Multisport

Nagrody jubileuszowe

Najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy

(miejsce pracy: Świebodzice, ul. Długa 22)

Główne obowiązki na tym stanowisku to:

 • badanie zgodności wykonanego wyrobu gotowego z dokumentacją techniczną,
 • sporządzanie i przesyłanie raportów z dokonywanych badań wyrobów gotowych, półproduktów, surowców, materiałów,
 • archiwizacja zbadanych próbek,
 • niezwłoczne reagowanie i zgłaszanie niezgodności jakościowych,
 • ocenianie jakości materiałów/surowców używanych do procesu,
 • wyrywkowa kontrola spakowanych palet z wyrobem gotowym, półproduktem, surowcem, odpadem,
 • badanie oraz analiza próbek/wadliwej partii otrzymanej z reklamacji,
 • testowanie prototypów i sporządzanie wniosków w celu poprawy jakości nowych wyrobów,
 • nadzorowanie pracy pracowników w zakresie kontroli jakości wyrobów i sprzętu pomiarowo-kontrolnego,
 • dbanie o sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz urządzenia do pomiarów i badań.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość pakietu Microsoft Office (głównie Excel),
 • umiejętności analityczne,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, nastawienie na cel,
 • gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • mile widziane uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz doświadczenie na podobnym stanowisku.

Ważne są dla nas długofalowe relacje. Dlatego od nas otrzymujesz:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę od poniedziałku do soboty w systemie dwuzmianowym (wolne środy i niedziele),
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • nagrody jubileuszowe,
 • programy motywacyjne: program poleceń do pracy,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • dofinansowanie do posiłków, karty Multisport, karty medycznej LUX MED lub świadczenie bożonarodzeniowe.

Wynagrodzenie:

4 000 – 4 600 zł / mies. brutto

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest CAST S.A z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Ciernie 18 b . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.